Badania naukowe

RapontikNa Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i AMG w Gdańsku w Zakładzie Ochrony i Biotechnologii Roślin działającym pod kierownictwem Prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej od 2004 roku, z inspiracji firmy FITOSTAR, prowadzone są badania Leuzei – Rhaponticum carthamoides (Willd.) Jljin.

Wykaz projektów:

Prof. dr hab. Łojkowska E.
Poszukiwanie nowych źródeł produktów naturalnych o aktywności biologicznej: przeciwdrobnoustrojowej, przeciwzapalnej, przeciwutleniającej i cytostatycznej - pozyskiwanych z wybranych gatunków roślin
2003-2006 KBN 092/P05/2003

Prof. dr hab. Ewa Łojkowska, mgr Edyta Biskup
Badanie aktywności biologicznej ekstraktów z Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin 2007-2008 N N302 3566 33

Streszczenie wyników uzyskanych przez dr Edytę Biskup w ramach badań składających się na rozprawę doktorską „Aktywność biologiczna ekstraktów z Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin” przygotowaną pod promotorstwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej,
( pobierz plik pdf)

Full Length Research Paper - Evaluation of biological activities of Rhaponticum carthamoides extracts, Edyta Biskup and Ewa Lojkowska, Department of Plant Protection and Biotechnology, Intercollegiate Faculty of Biotechnology University of Gdansk and Medical University of Gdansk, Kladki 24, 80-822 Gdansk, Poland,
Accepted 13 November, 2009

( pobierz plik pdf)